เข้าสู่ระบบ

  เมนูซ้าย/ขวา

  ปฏิทินกิจกรรม

  สังคมออนไลน์
  

QR Code

  ติดต่อเรา

ที่ตั้งโครงการ 

 

 

 

 

โครงการโดยเริ่มต้นจากจุดตัดทางแยกต่างระดับถนนกาญจนาภิเษกไปตามถนนกัลปพฤกษ์ทางทิศตะวันออกข้ามทางแยกถนนสุขาภิบาล 1 ทางแยกซอยกำนันแม้น และจะขยายสะพานข้ามทางแยก และสะพานข้ามคลองบางระแนะ คลองบางประทุน และคลองคลอดรางบัวจนถึงจุดสิ้นสุด เนื่องจากบริเวณนี้ที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนกัลปพฤกษ์โดยศักยภาพของถนน สามารถเพิ่มช่องจราจรได้อีกข้างละ 1 ช่องจราจร จากเดิม 4 ช่องจราจร  เป็น 6 ช่องจราจร